Powikłania po operacji nosa

Powikłania po operacji nosa

Niektóre powszechne powikłania rynoplastyki obejmują krwawienie z nosa po operacji, infekcje, zmiany zapachu, tkanki bliznowate i zmiany w oddychaniu. Chociaż są to stosunkowo powszechne zagrożenia, istnieją również rzadkie powikłania zgłaszane w literaturze. Należą do nich: Odruch nosowo-sercowy (zawał serca), Złamania przegrody nosowej oraz zakrzepy krwi.

Prezentujemy Państwu treść opracowaną z udziałem beautyxpress.pl

Ból pooperacyjny po zabiegu rhinoplastyki

Po zabiegu rhinoplastyki pacjenci mogą odczuwać pewien ból pooperacyjny. Zazwyczaj ogranicza się on do obrzęku i zasinienia, jest tymczasowy i nie wymaga stosowania żadnych leków. Siniaki można zmniejszyć za pomocą leków i maści. W niektórych przypadkach wymagane jest zastosowanie szyny w celu utrzymania nosa w pozycji zamkniętej.

Ból pooperacyjny po zabiegu rhinoplastyki osiąga szczyt w ciągu 1 do 3 dni po zabiegu, a następnie zmniejsza się systematycznie w ciągu kolejnych tygodni. Przedoperacyjna sesja doradcza dotycząca bólu może pomóc pacjentom uniknąć przedłużającego się lub intensywnego bólu. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać pewien dyskomfort podczas snu lub oddychania. U niektórych może wystąpić utrzymująca się gorączka i lekkie odwodnienie.

Podczas gdy ból pooperacyjny po zabiegu rhinoplastyki jest przejściowy, pacjenci powinni powstrzymać się od forsownej aktywności przez kilka dni. Jednakże, lekki spacer jest dopuszczalny przez pierwszy tydzień. Po tym czasie pacjenci mogą wznowić ćwiczenia w połowie swojego normalnego tempa. Podnoszenie dużych ciężarów lub bieganie w pełnym tempie jest zabronione do pięciu do sześciu tygodni po zabiegu rhinoplastyki.

Chociaż pacjenci często mają obawy dotyczące bólu pooperacyjnego, większość pacjentów nie odczuwa go w dużym stopniu po zabiegu. Ból występuje zazwyczaj na czubku nosa, który nie jest tak bolesny jak mostek. Większość pacjentów jest w stanie wznowić większość swoich codziennych czynności dwa do czterech tygodni po zabiegu. Korzyści płynące z zabiegu rhinoplastyki przewyższają wszelkie ryzyko i powikłania związane z operacją.

Oprócz bólu pooperacyjnego, pacjenci mogą doświadczyć niewielkich zasinień i obrzęków po zabiegu rhinoplastyki. Są one przejściowe i zanikają po kilku tygodniach. W niektórych przypadkach może być konieczna korekta, która będzie polegała na niewielkim zgrubieniu występu kostnego i przycięciu chrząstki. Często w takich korektach stosuje się wypełniacze, takie jak Restylane. W takich przypadkach mogą być wymagane dodatkowe koszty.

Ból pooperacyjny po zabiegu rhinoplastyki na ogół nie jest bolesny, ale proces rekonwalescencji będzie niekomfortowy w dniach następujących po zabiegu. Największym dyskomfortem jest zasinienie wokół oczu, ale ustępuje ono w ciągu dwóch tygodni. Efekt końcowy będzie widoczny w ciągu roku.

Refleks nosowo-sercowy może spowodować zawał serca

Refleks nosowo-sercowy jest ważnym elementem branym pod uwagę podczas zabiegu rhinoplastyki. Jeśli zabieg zostanie wykonany w pobliżu serca, u pacjenta może dojść do zawału. Operacja nosa jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, ale możliwe są pewne powikłania. Powikłania te mogą być śmiertelne i obejmują powikłania naczyniowe oraz powikłania wewnątrzczaszkowe. Powikłania naczyniowe są stosunkowo rzadkie. Obejmują one zakażenie lub ropień, które mogą wymagać drenażu chirurgicznego. Może również dojść do zaburzenia czucia pacjenta, choć zwykle odzyskuje ono swoją sprawność w ciągu 12 miesięcy. Powikłanie pooperacyjne nazywane jest zespołem otwartego dachu, a pacjent może mieć ból pooperacyjny i zmniejszoną zdolność do oddychania.

Odruch nosowo-sercowy może również prowadzić do zawału serca, jeśli pacjent ma na nosie zmianę czerniakową. Zmiana spowoduje obrzęk serca, a nawet może być śmiertelna. Na szczęście stan ten jest rzadki i można go łatwo leczyć.

Podczas zabiegu rhinoplastyki chirurg użyje metalowego szablonu pochodzącego z rany nosa, a następnie podniesie płat skóry, aby pokryć ubytek w nosie. Następnie wyrówna płat za pomocą sygnału dopplerowskiego z tętnicy nadoczodołowej. Płat jest przerzedzany w dystalnej połowie i splocie podskórnym.

Złamanie przegrody nosowej może powodować ślepotę

Złamana przegroda nosowa może prowadzić do różnych powikłań, w tym niedrożności nosa, krwawień z nosa i głośnego oddychania. Może również skutkować złamaniem nosa. W zależności od ciężkości złamania i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, chirurg może zastosować jedną z kilku technik chirurgicznych w celu skorygowania złamanej przegrody.

Jedna z metod korekcji złamanej przegrody nosowej nazywana jest operacją zamkniętej redukcji. Zabieg ten może być wykonany w znieczuleniu miejscowym w warunkach gabinetowych. Technika ta wymaga ponownego złamania kości nosa w celu przywrócenia przegrody do jej naturalnej pozycji. Ta metoda chirurgiczna jest skuteczna w przypadku prostych złamań, ale nie jest rozwiązaniem w przypadku skomplikowanych złamań przegrody nosowej.

Złamania przegrody nosowej mogą być szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza gdy wystąpią podczas zabiegu rynoplastyki. W skrajnych przypadkach mogą spowodować ślepotę. W związku z tym pacjenci powinni odczekać kilka tygodni przed wykonaniem zabiegu.

Złamania przegrody nosowej występują rzadko, ale są potencjalnie śmiertelne. Nos składa się z kości nosowych, grzbietowej przegrody nosowej i dolnych chrząstek bocznych. Kości te są oddzielone tkanką zwaną kolumienką. Tkanka ta jest odpowiedzialna za określenie nozdrzy.

Innym poważnym powikłaniem rynoplastyki jest dysfunkcja wewnętrznych zastawek nosa. Problem ten jest często spowodowany nadmierną resekcją chrząstek bocznych. Kąt pomiędzy przegrodą i chrząstkami bocznymi nazywany jest wewnętrzną zastawką nosową i jest normalizowany do 15 stopni.

Chociaż rzadko, odchylenia przegrody nosowej często nie wymagają leczenia, chyba że zakłócają jakość życia pacjenta. Jednakże, jeśli masz objawy z nosa, które zakłócają codzienne życie, należy zgłosić się do lekarza. Twój lekarz pierwszego kontaktu może skierować Cię do laryngologa w celu dalszej oceny. Lekarz przeprowadzi badanie przedmiotowe i może użyć małej kamery, aby zobaczyć wnętrze nosa. Lekarz może również zlecić wykonanie tomografii komputerowej w celu potwierdzenia diagnozy.

Czubek nosa będzie zdrętwiały przez kilka tygodni po zabiegu. Z czasem nerwy będą się regenerować. Niemniej jednak, może upłynąć kilka miesięcy zanim nos wróci do normy.

Zakrzepy krwi mogą spowodować zawał serca

Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepów krwi podczas operacji plastycznej nosa obejmują długotrwałe leżenie na stole operacyjnym, palenie papierosów i otyłość. Rodzaj operacji również przyczynia się do ryzyka. Jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej zdarzenia sercowo-naczyniowe lub inne schorzenia powodujące zakrzepy krwi, lekarz może przepisać leki rozrzedzające krew. Leki te zapobiegają powstawaniu zakrzepów i mogą zmniejszyć szansę na ich powstanie podczas zabiegu.

Zakrzepy krwi najprawdopodobniej powstaną w ciągu 2-10 dni od zabiegu plastyki nosa. Podczas procesu rekonwalescencji również mogą powstać zakrzepy krwi. Ryzyko jest większe, jeśli pacjent ma w przeszłości schorzenia serca lub pali papierosy. Pozostanie aktywnym i picie dużej ilości płynów pomoże zmniejszyć ryzyko. Lekarz może również przepisać leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi podczas procesu rekonwalescencji.

Skrzepy krwi mogą również tworzyć się w płucach. Skrzep krwi w płucach może zablokować płuca i spowodować zawał serca. Skrzepy te są powodowane przez białko zwane dimerem D. Pacjenci, którzy mają wysoki poziom tego białka, są narażeni na ryzyko powstania skrzepu krwi. Badania krwi pomogą ustalić, czy w rodzinie występuje historia zaburzeń krzepnięcia.

Jeśli masz zaburzenia krzepnięcia krwi, powinieneś poinformować o tym chirurga. Należy również poinformować chirurga, jeśli przyjmuje się jakiekolwiek leki rozrzedzające krew. Osoby przyjmujące te leki powinny zaprzestać ich przyjmowania przed poddaniem się zabiegowi. Większość zabiegów rhinoplastyki jest wykonywana w trybie ambulatoryjnym, ale może być konieczne pozostanie w szpitalu na noc. Ważne jest, abyś zaplanował to z wyprzedzeniem i upewnił się, że masz kogoś, kto będzie Cię pilnował w noc poprzedzającą zabieg.

Podczas gdy u większości pacjentów nie rozwinie się DVT w trakcie zabiegu rhinoplastyki, u niektórych osób rozwija się on po operacji ortopedycznej. Jest to niezwykle poważny stan i może spowodować zawał serca lub udar. Na szczęście problem ten można leczyć za pomocą niektórych leków.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *