Jak uzyskać L4 przez internet?

l4 przez internet

W życiu każdego pracownika może zajść konieczność uzyskania zwolnienia lekarskiego, np. z powodu nagłej choroby, wypadku albo ciąży. Elektroniczne zwolnienia lekarskie, inaczej e-zwolnienia, stanowią cyfrową wersję tradycyjnego dokumentu zwolnienia lekarskiego, przysługującą pracownikom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym i cieszą się coraz większą popularnością wśród pacjentów, czemu sprzyja rozwój technologii usług medycznych. Jest to świetna alternatywa dla papierowych recept, która przeważa nad tymi ostatnimi dużą ilością zalet. W tym artykule zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące zwolnień lekarskich, wystawianych za pośrednictwem internetu, a także opisana zostaną warunki i sama procedura ich uzyskania.

Zalety zwolnienia lekarskiego online

W porównaniu z tradycyjnymi dokumentami, recepty cyfrowe posiadają wiele plusów. Podobnie jak ich papierowe odpowiedniki, elektroniczne L4 stanowią, uzasadnione i wystawione przez lekarza, usprawiedliwienie czasowej nieobecności w miejscu pracy, w przypadku kiedy nie jesteśmy w stanie świadczyć pracy, w związku z naszym stanem zdrowia, bądź z powodu opieki sprawowanej nad najbliższą osobą. Na skutek tego zachowujemy prawo do korzystania ze świadczeń chorobowych, przysługujących nam w ramach ubezpieczenia w okresie objętym zwolnieniem. Dzięki nowoczesnej formie online, zarówno konsultacja lekarska jak i wszystkie, niezbędne formalności są przeprowadzane bez konieczności wychodzenia z domu. Również ZUS oraz pracodawca otrzymuje informację o zwolnieniu online – pojawia się ona bowiem na jego koncie PUE ZUS. Zachodzące na rynku usług medycznych zmiany związane z rozwojem cyfryzacji, poskutkowały opracowaniem systemu zwolnień elektronicznych, działającego w oparciu o szybki przepływ informacji i gwarantującego bezpieczeństwo. Dane te są łatwo dostępne dla lekarza, ZUS oraz pracodawcy, co pozwala zaoszczędzić czas i jest wygodne dla wszystkich zainteresowanych. 

L4 online- procedura uzyskania: krok po kroku

Aby uzyskać L4 przez internet, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji lekarskiej online. Potrzebujemy do tego Internetowego Konta Pacjenta, gdzie musimy się zalogować. na samym początku należy podać lekarzowi nasz numer PESEL oraz dane naszego pracodawcy. Ta druga informacja jest potrzebna lekarzowi aby wiedział, gdzie konkretnie powinien przesłać e-zwolnienie. W trakcie konsultacji online, lekarz przeprowadza wywiad, analizuje wyniki przeprowadzonych badań, pyta o zażywane przez nas leki (jeśli z nich korzystamy) oraz zapoznaje się z innymi, potrzebnymi do wystawienia zdalnego zwolnienia informacjami na temat stanu zdrowia pacjenta, które mogą być niezbędne do przyznania nam L4 przez internet. W razie potrzeby specjalista może pacjentowi również w czasie konsultacji online wystawić receptę, a nawet skierowanie do innych specjalistów, czy też na dodatkowe badania. W przypadku prywatnej wizyty lekarskiej, koszt jej (niezależnie od wystawienia zwolnienia) ponosi pacjent, wizyta na NFZ jest oczywiście bezpłatna. Kiedy dokument elektroniczny zostanie nam wystawiony, wystarczy tylko telefoniczny kontakt z naszym pracodawcą z informacją na temat zwolnienia. 

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane w artykule udogodnienia, związane z możliwością uzyskania recepty przez internet, można śmiało założyć, że popularność tego rozwiązania stale będzie rosła. Również sama procedura jest znacznie uproszczona i szybsza, aniżeli w przypadku wystawianych w przychodni lekarskiej papierowych recept.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *